Poliisien määrä on pidettävä nykytasolla

Paivi Rasanen_Sisainen turvallisuus

http://www.kd.fi/2016/05/19/selonteko-poliisitoimen-osalta-sisaisen-turvallisuuden-kauhuskenaario/

Mainokset